“Toți trebuie să mergem în fața Judecătorului și să dăm seama de faptele pe care le-am avut pe pământ” – Interviu cu Maica Marina Gligor Stavrofora, Stareţa Mănăstirii «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni

În Duminica a 31-a după Rusalii, a lui Zaheu (Sf.Ev.Luca 19, 1-10), am ascultat la Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie, una dintre acele pilde minunate care ne ajută să înţelegem, cât este de important Să-L chemăm şi noi pe Mântuitorul Iisus Hristos în casa noastră, dar, mai ales în «casa» sufletului nostru, ca să ne înălţăm cu credinţa noastră către Dumnezeu, pentru că numai atunci se vor vădi în conştiinţa fiecăruia cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos în casa lui Zaheu Vameşul din Ierihon: ”Astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia pentru că şi acesta este fiu al lui Avraam”, tocmai ca o imagine grăitoare spre duhovniceasca zidire şi plămadă a sufletului nostru. Cu acest prilej, am putut afla că scena minunată pe care Sfânta Evanghelie ne-o înfăţişează spre duhovnicească zidire s-a petrecut în oraşul Ierihon, când Mântuitorul Iisus Hristos era în trecere prin această aşezare evreias­că, înconjurat, ca de obicei, de mulţime mare de popor, dornică să vadă cu ochii proprii lucrurile peste fire pe care le săvârşea Fiul Lui Dumnezeu, umplându-le sufletele tuturor de cel mai cald entuziasm şi de cea mai simţită admiraţie pentru Fiul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, Fecioara Maria.

“Eu am mare încredere în arhiereii noştri, buni cunoscători ai canoanelor care s-au stabilit la sfintele sinoade, şi aceşti arhierei nu au făcut de râs biserica ortodoxă”

– Rep. Maică Stareță, Marina Gligor Stavrofora, mi-aţi dăruit această cărticică deosebită intitulată: «DESPRE SFÂNTUL ŞI MARELE SINOD DIN CRETA, 16-26 iunie 2016, Întrebări şi răspunsuri», apărută la Editura «Basilica» a Patriarhiei Române, Bucureşti 2017, ca un subiect de adâncă meditaţie duhovnicească, ce se cuvine a fi analizat şi cunoscut de către noi.

-Eu chiar doream să vă propun mai demult să ne oferiţi o analiză a Sfântului şi Marelui Sinod ecumenic de acum un an şi jumătate, din Insula Creta, pentru că au fost multe interpretări, şi greşite, dar acum avem un reper pentru a medita mai adânc.

– Rep. Să ştiţi că şi eu doream să aflu care au fost motivele pentru care nu au fost prezente biserici autocefale importante!

-Broşura aceasta vă poate oferi aceste răspunsuri, iar aici sunt explicate motivele pentru care anumite biserici au găsit de cuviinţă să se retragă în mod delicat, spun chiar diplomatic. S-au gândit să nu facă greşeli! Dar, eu am mare încredere în arhiereii noştri, buni cunoscători ai canoanelor care s-au stabilit la sfintele sinoade şi aceşti arhierei nu au făcut de râs biserica ortodoxă.

– Rep. S-a spus că în Insula Creta s-a desfășurat în vara lui 2016 Sinodul al VIII-lea Ecumenic…

-Sinodul ecumenic este atunci când participă toți conducătorii bisericilor, iar acum a fost doar ceva pregătitor, iar până la sinod trebuie parcurse mai multe…

– Rep. Etape de pregătire, fără îndoială!

-E nevoie de mai multe discuții, pentru că nu poți să te unești dacă nu discuți, să arătăm cum se face la noi sau care e greșeala la ei.

 – Rep. Poate că e necesar ca fiecare să recunoască eventualele greșeli!

-Da,pentru că Preafericitul Părinte Teoctist, Dumnezeu să-l odihnească, știu că înainte de a deceda, a fost în vizită la Roma, iar acolo la Vatican s-au strâns cu toți într-o sală mare și au convenit să se pună întrebări. Atunci, Preafericitul nostru Teoctist a propus ca să înceapă discuția de la momentul în care cele două biserici surori s-au despărțit, iar după aceea, să se știe ce au hotărât sinoadele ecumenice care au urmat, pentru că încă de la primul sinod ecumenic din 325 au fost luate hotărârile în legătură cu «Crezul», dar. Biserica ortodoxă a păstrat învățătura, așa cum ne-a rămas de la Mântuitorul Iisus Hristos. Noi ne ținem de dreapta credință fiindcă Dumnezeu nu lasă ca să se șteargă nimic din adevărul spus de către Mântuitorul și de către Sfinții Apostoli. Deși intră cel «cu coarne» mereu, ca să rupă unitatea bisericii. Trunchiul merge înainte și ramurile urmează către vârf, ca în sicomorul în care s-a urcat vameşul Zaheu.

– Rep. Maică stareță, constat că aveți și viziunea unui adânc și inspirat cugetător care deslușește învățătura noastră!

-Dacă stai să meditezi, din 1054, de la marea schismă, pentru că atunci când a fost Preafericitul Teoctist acolo, la Roma, toți cei de față au recunoscut că are dreptate. La adunarea cultelor din România, în 1985, paremi-se, unde au participat toți ierarhii, deci, acolo a venit și un predicator protestant care le vorbea credincioșilor, iar Înaltpreasfințitul Antonie Plămădeală s-a dus ca să-l întâmpine și l-a invitat la Mitropolia Ardealului, l-a dus și la Mănăstirea Rămeți. Deci, Înaltpreasfințitul Antonie Plămădeală l-a invitat pe acest pastor și la adunarea cultelor, dându-i chiar cuvântul, după ce vorbise Preafericitul Patriarh Iustin și Înaltul Antonie. Și când s-a dus înapoi în America, le-a spus predicatorilor de acolo: «Să știți că am venit din România cu un semn mare al întrebării! Noi nu-i dăm cinstea cuvenită Mamei Lui Iisus Hristos! E cea mai nedreptățită femeie din lume! Oare, ea nu e mai presus de noi, că L-a purtat în pântece și L-a alăptat pe Mântuitorul Iisus Hristos? Și noi spunem că e o femeie oarecare!!». Trei dintre predicatorii respectivi s-au apucat să studieze teologia ortodoxă, ca s-o poată combate! Au constata că nu avea nimc de combătut, pentru că totul era în concordanță cu Sfânta Scriptură. Cei trei, să știți că au trecut la ortodoxie și s-au făcut preoți ortodocși. Atunci au trecut la ortodoxie mulți americani, chiar dacă grecii și rușii au mai mare trecere acolo, fiindcă sunt mai mulți, dar și românii au întemeiat biserici și chiar mănăstiri. Chiar dacă posibilitățile noastre financiare sunt mai modeste, important este să ne ținem de drepta credință! Îmi spunea un medic ceva interesant: cam 80% din sănătate ne-o dă bucuria! Să nu mai fim triști!

“Biserica ortodoxă a păstrat învățătura, așa cum ne-a rămas de la Mântuitorul Iisus Hristos”

– Rep. Chiar Mântuitorul ne îndeamnă și ne spune: «Bucurați-vă!».

-Vedeți? Ce vă spuneam! Să ne gândim la sufletul care iese din trup și pleacă, dar își pune întrebarea: uite, nu puteam să fiu altfel, să fiu plăcut Lui Dumnezeu, asemenea vameşului Zaheu? Cum voi da eu seama, când voi merge la Judecător? Toți trebuie să mergem în fața Judecătorului și să dăm seama de faptele pe care le-am avut pe pământ! Mă gândesc și la tinerii aceștia «dezmățați», care trăiesc departe de biserică și care nu-și mai respectă părinții! Săracii de ei, nu se gândesc la faptul că din rău merg spre mai rău? Pentru că, făcând numai fapte rele, sunt plăcuți celui «cu coarne», care îi ia în brațe și nu-i mai lasă ca să se îndrepte pe drumul cel bun, ca să ajungă la Dumnezeu! Cel «cu coarne» le slăbește puterile sufletești.

– Rep. Aș dori să vă completez cu ideea că la ora actuală, cele mai mari drame se petrec în rândul tinerilor! La școală, nu mai există oră de dirigenție, de educație pentru sănătate…

-Cum, elevii nu mai au oră de dirigenție?

– Rep. Nu, pentru că li se pare unora că e prea încărcat programul cu o astfel de oră extrem de utilă, care doar se trece în condică, dar nu se face! E un fel de oră facultativă!

-Cât de multe lucruri frumoase ne-a învățat diriginta noastră! Ce păcat! Libertatea asta prea multă, nu e bună!

– Rep. Cred că e vorba mai mult despre o greșeală gravă a diriguitorilor! Le oferi elevilor oră de educație sexuală și îi lipsești de sfaturile minunate ale dirigintelui, care te învață să ai un comportament civilizat! Unii tineri elevi hulesc sau persiflează ora de religie!

-Sunt oameni fără Dumnezeu! Cum pornesc tinerii în viață, așa se vor manifesta ca oameni!

– Rep. Mai ales că ei trebuie să muncească, să producă bunuri necesare vieții!

-Eu am trăit la Ocna Sibiului și știu că aveam îm jurul meu oameni cu frică de Dumnezeu, cu multă rușine și cu bun simț! Știu că aveam pe Părintele Miron Mihăilescu, Dumnezeu să-l odihnească! Acolo nu se auzeau țipete sau zgomote în curtea vecinului, certuri, nu se auzea de bătăi.  (VA URMA)

Profesor, Vasile GOGONEA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*