Universitatea din Craiova: informații inedite și curiozități (1)

  1. Din punct de vedere istoric, Universitatea din Craiova a luat naștere în anul 1947, fiind cea de-a 5-a universitate din România, după Universitatea din Iași (1860), Universitatea din București (1864), Universitatea Românească din Cluj (1919) și Universitatea de Vest din Timișoara (1962).
  2. Personalul didactic al Universității din Craiova avea, în anul 2016, o pondere de 3,08% în totalul personalului didactic din sistemul național de învățământ superior (27.772 cadre didactice).
  3. Dacă am aduna numărul cadrelor didactice cu numărul personalului auxiliar/nedidactic și cu numărul studenților ar rezulta că, în anul universitar 2016-2017, își desfășurau activitatea un număr de 19.954 persoane, fapt care situează Universitatea din Craiova pe primul loc în rândul unităților din regiunea Oltenia din punct de vedere al numărului de persoane aparținătoare și o consacră drept un pol al educației și cunoașterii științifice.
  4. Universitatea din Craiova se află într-un circuit didactic și științific internațional, ilustrat de numărul articolelor publicate în ultimii ani (I.S.I. – 608, B.D.I. – cca. 2.700), de cele 221 de acorduri Erasmus+, pentru mobilități cadre didactice și studenți, încheiate cu universități din 25 de țări europene și Turcia (care, alături de Franța și Spania, se situează pe primele locuri în privința numărului de acorduri), de participarea la derularea unor contracte de cercetare interuniversitare și la manifestări științifice internaționale (în număr de 204 doar în 2016-2017).

Sursa: Rețeaua școlară și învățământul universitar, în lucrarea Orașul Craiova/ Craiova City. Monografie/A monograph, publicată în anul 2018 la editurile Beladi și Sitech, disponibilă pe site-ul editurii Beladi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*