Universitatea din Craiova va implementa proiectul “Dezvoltare prin antreprenoriat”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

În data de 3 ianuarie 2018, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul Dezvoltare prin antreprenoriat, implementat de către Universitatea din Craiova.

Durata proiectului este de 36 luni, valoarea eligibilă a proiectului fiind de: 10.033.947,60 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea resurselor umane și a economiei în Regiunea S-V Oltenia prin formare în domeniul antreprenoriatului, crearea de micro-întreprinderi și înființarea unor noi locuri de muncă. Proiectul își propune promovarea antreprenoriatului în Regiunea S-V Oltenia, formarea in domeniul antreprenoriatului a unui grup țintă de 300 de persoane cu domiciliul în Regiunea S-V Oltenia, înființarea a 38 de micro-întreprinderi (cel puțin cate 2 întreprinderi în fiecare din județele regiunii S-V Oltenia), crearea a cel puțin 76 de noi locuri de muncă.

Rezultatele preconizate:

  • 1000 de persoane informate cu privire la oportunitatea înființării propriei firme, beneficiind de subvenții; 300 de persoane formate in domeniul antreprenoriatului, capabile sa își realizeze propriu plan de afaceri, 300 de planuri de afaceri realizate, 300 certificate de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului.
  • 38 de întreprinderi nou înființate din care cel puțin câte 2 în fiecare județ al Regiunii S-V Oltenia; 38 de planuri de afaceri subvenționate.
  • 76 de locuri de muncă nou create în cadrul întreprinderilor înființate în cadrul proiectului.
  • Document de susținere și analiza a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii S-V Oltenia, intitulat Oportunitățile dezvoltării prin antreprenoriat in Regiunea S-V Oltenia, tipărit, publicat și distribuit în 300 de exemplare.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*